Tuesday, January 20, 2009

Day 5 - Hong Kong

Yau Ma TeiSheung Wan


Journey from Sheung Wan to Causeway Bay

Causeway Bay


Yau Ma TeiMong Kok

No comments: